stoelen

ЗА НАС

"ОМЕГА – Б – Г" ООД е регистрирана в СГС по фирмено дело № 8883/1999 година. През 2005 година с решение на СГС фирмата преструктурира собствеността си и фигурира в Търговския регистър като "ОМЕГА – Б – Г" ЕООД. Фирмата реализира дейността си – частна охранителна дейност, на база Разрешение № М-189/09.01.2001 година издадено от Министерството на вътрешните работи и Лиценз за извършване на частна охранителна дейност №2/31.03.2004 година, също издаден от Министерството на вътрешните работи, който е валиден за територията на цялата страна.

Фирма "ОМЕГА – Б – Г" ЕООД е част от основателите на Асоциацията на Лицата и Сдруженията Извършващи Частна Охранителна Дейност /НАЛСИЧОД/, както и неин член, удостоверено със сертификат №00026/20.12.2001 година.

Фирма "ОМЕГА – Б – Г" ЕООД е една от първите фирми в България предлагаща частна инкасова дейност.

Интересите Ви ще защитаваме с професионално подготвени наши специалисти и охранители /бивши служители на МВР и МО/, които разполагат със собствено огнестрелно оръжие.

stoelen