stoelen


Фирмата реализира дейността си на територията на цялата страна.
За периода на своята дейност фирмата е доказала и доказва своя висок професионализъм при охрана на обекти от национално и обществено значение.
В списъка и с кленти влизат следните компании и държавни институции:
"Сосиете Женерал Експресбанк АД";
"Софарма" АД;
"Фармахим" АД
ЗД "Бул Инс" АД
Национален статистически институт;
Обекти на Министерство на транспорта;
Обекти на Министерство на здравеопазването;
"София Сити Център";
Национална Художествена Академия;
Национален Ветеринарномедицински Институт;
"Чистота - Искър" ЕООД
"Вега - 33" ООД
"Диагностично Консултативен Център XI - София" ЕООД
"Балкан Консулт Комерс" ООД
"Ремонтстрой" ООД
"Ивела 2011" ООД
ЗД "Български имот";
Плама Плевен;
Пазари "Възраждане";
Консорциум "Д. В. Строй";
"Кнауф България" ЕООД;
Административната сграда на Област София;
"Стоун Компютърс"АД;
"Глоуб Уилямс" ООД;
"Агропласмент и търговия" ЕАД
"Дими 2007" ЕООД
Спортно училище –гр.Плевен;
"В и К" - Биволаре, Плевенско,
Мелничен комбинат - гр. Дулово
Складове за търговия на едро, строителни обекти и други.
stoelen