stoelen

Услуги

На база дългогодишен опит и професионализъм ние предлагаме комплекс от услуги, задоволяващи високите изисквания на нашите клиенти в областта на охраната.

Фирмата предлага следните услуги:

Охрана на юридически лица и тяхното имущество;

Лична охрана на физически лица;

Изготвяне  на  анализи  и   консултации  относно  потребностите от охрана, начина на организацията  и обезопасяването на обектите с превантивна цел;

Професионални детективски услуги, съобразно действащото законодателство на Р. България;      

  • Издирване на лица и фирми;
  • Специализирани консултации за бизнес-партньори, с които сте или желаете да установите делови отношения.

В зависимост от конкретната оперативна и фактическа обстановка, пасивната охрана – огради, осветление, бариери и други, фирмата осигурява:

  • Физическа охрана с квалифицирани въоръжени или не въоръжени охранителни работници;
  • Техническо обезпечаване на уязвимите и особено важните помещения;
  • Оперативно – техническо обезпечаване;
  • Получаване на изпреварваща оперативна информация, с цел предотвратяване и  пресичане на евентуални престъпления в обекта и надеждна защита на  икономическите интереси на клиентите;


Фирмата носи отговорност за причинена действителна щета, която е в резултат на противозаконно посегателство над охранявания обект и при доказана вина на охранителите.

Фирмата разполага със собствен автомобилен парк, средства за непрекъсната радиовръзка, оперативно – диспечерски център за постоянен контрол. Всеки служител във фирмата притежава лична униформа и необходимата екипировка от  помощни средства – електрошокова палка, белезници, свирка и други.

„Омега-Б-Г” ЕООД има самостоятелно изготвена концепция за охрана според спецификата и изискванията на възложителя, съобразена с критериите, заложени в закона за Частната охранителна дейност в Република България. Охранителните екипи биват предварително селектирани след успешно преминаване на подготвителни занятия, свързани със съответните отговорности.
stoelen